Створення: 02.06.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/05/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.05.2014:

 •  звiльнений голова правлiння, голова комiсiї з припинення Бєлiк Олексiй Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 27.11.2007. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений член правлiння Пономарчук Олександр Iванович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 27.11.2007. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений член правлiння Норик Сергiй Михайлович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 27.11.2007. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена член правлiння Волошина Тетяна Степанiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 27.11.2007. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена член правлiння, член комiсiї з припинення Погорецька (Варава) Лiдiя Iванiвна, перебувала на посадi з 27.11.2007. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений член комiсiї з припинення Гарасюта Михайло Анатолiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 10.01.2012. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений голова ревiзiйної комiсiї Носов Iгор Борисович, володiє 40,2% акцiй, перебував на посадi з 27.11.2007. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Носов Iгор Борисович, володiє 40,2% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Гарасюта Михайло Анатолiйович, акцiями не володiє, попередня посада юрисконсульт. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана ревiзором термiном на три роки Пуцай Оксана Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада бухгалтер ТОВ «Рис України». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний директором термiном до переобрання Бєлiк Олексiй Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада голова правлiння. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.