Створення: 26.11.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/12/2015

Відкрите акціонерне товариство “Каланчацький райагрохім” скликає загальні збори акціонерів 28.12.2015р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., с.м.т.Каланчак, вул.Сiмферопольська, 104, кімн. №1 з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт комісії з припинення про результати діяльності за 2014р.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.12.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальні до юрисконсульта Гарасюти М.А.

Реєстрація учасників зборів 28.12.15 з 09.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2014р./2013р.):

 • Усього активів 570/617.
 • Основні засоби 516/546.
 • Запаси 23/39.
 • Сумарна дбт заборгованість 31/31.
 • Власний капітал 437/350.
 • Статутний капітал 425/425.
 • Прибуток (непокритий збиток) 12/-2671.
 • Поточні зобов’язання 134/267.
 • Чистий прибуток (збиток) 87/-110.
 • Чисельність працівників 4/4

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 225(2229) від 26.11.15.